نشست کمیته اجرای تفاهمنامه دانشگاه‌های ایران و تونس برگزار می‌شود