۱۰ پروژه محرومیت‌زدایی بسیج سازندگی در بوشهر افتتاح می‌شود