دیدار اعضای ستاد بزرگداشت 3000 هزار شهید استان سمنان با رهبر معظم