مردم چهارمحال و بختیاری به حضور در تظاهرات ضد رژیم آل سعود فراخوانده شدند