مسیر راهپیمایی در حمایت از مردم مظلوم یمن اعلام شد