معاون وزیر آموزش و پرورش: معوقات سال 93 فرهنگیان پرداخت می شود