پرسپولیس و نفت مقابل رقبای پول‌دار به پیروزی و موفقیت رسیدند