پیروزی‌های پیاپی برای آزادکاران ایران/ احسان پور به نیمه نهایی رسید