نخستین مرحله آزمون اعطای مدرک تخصصی به حافظان قرآن در کاشان برگزار می‌شود