رهبر انقلاب: بعضى‌ها میخواهند شهدا به فراموشى سپرده شوند /ما طرف‌دار احساس امنیّتیم، یعنى بگیر و بب