فرهنگیان چهارمحال و بختیاری، رسیدگی به مشکلات صنفی خود را خواستار شدند