تداوم صدرنشینی آلمان در رنکینگ فیفا/ جایگاه هفده تیم نخست تغییر نکرد