برپایی نمایشگاه سوغات و صنایع دستی ایران در نیاسر کاشان