گودرزی: شخصیت استقلال و پرسپولیس نباید در راه خصوصی‌سازی زیر سوال برود