دعوت شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی مازندران برای حضور در راهپیمایی حمایت از مردم یمن