پایه‌های انقلاب اسلامی ایران بر اندیشه‌ والای شهید مطهری استوار است