آيت‌الله‌ دري نجف‌آبادي استاندار جديد مرکزي را به حضور نپذيرفت