احسانپور به نیمه نهایی رسید/ پیروزی یاراحمدی و داداش پور در دور اول