سرمربی تیم فوتسال بانوان رودسر:ورزش بانوان مورد بی مهری قرار گرفته است