تاج، صعود تيم‌هاي پرسپوليس و نفت در ليگ قهرمانان را تبريک گفت