احسان پور به نیمه نهایی رسید/ داداش پور، یاراحمدی و محمدیان راهی یک چهارم نهایی شدند