دانش آموزان تهرانی جنایات آل سعود در یمن را محکوم کردند