افزایش ۱۱۰ هزار بشکه‌ای تولید نفت از میادین غرب کارون تا پایان سال