سومین تجمع سراسری معلمان در سکوت برگزار شد/ گزارش تصویری