استخدام مهندس صنایع،مدیریت صنعتی،جوشکار و انباردار