ناشر برگزیده سال 93 با 5 عنوان دایره المعارف جدید/ «اربابان سینما» در نمایشگاه کتاب+تصاویر