نماینده یمن در سازمان ملل خواستار دخالت زمینی در کشورش شد