در پی صحبت های وزیر ورزش؛ کی روش خواهان برگزاری جلسه اضطراری با کفاشیان شد