اولویت سیاست خارجی قزاقستان حفظ روابط مسالمت‌آمیز با همسایگان است