پیروزی یاراحمدی، داداش‌پور و احسان‌پور در دور نخست