تشریح برنامه‌های شورای فرهنگی مصلی/ ایجاد نماد ملی قاصدک