دو بازیكن استقلال تهدید كردند؛ پول نگیریم مقابل تراكتور بازی نمی كنیم