استخدام شرکت پخش رویال پیشگام شرق در چندین استان کشور