معاون وزیر صنعت: 32 هزار واحد تولیدی در شهرک‌های صنعتی زمینه اشتغال 700 هزار نفر را فراهم کرد