استکبار ستیزی زنده‌ ترین بعد انقلاب اسلامی است/امروز هدف دشمن خاموش کردن نگاه به انقلاب اسلامی است