نمایش دستاوردها و خلاقیت‌های دانش‌آموزان در دومین جشنواره پژوهش‌سراهای شهر تهران