کارهای عمرانی در پروژه‌های مسکن مهر تقریباً تعطیل شده است +عکس