کارت گرافیک های جدید AMD قابلیت جدیدی ندارند! (تمام قدرت AMD در R9 390X)