هوای زنجان با پدیده رگبار باران، رعد و برق و وزش باد مواجه می شود