تجمع اعتراضی معلمان اصفهاني كه بوي فرهيختگي مي دهد+تصاوير