پاسخ رهبر انقلاب به نامه جوان انگلیسی /ویرایش جدید «مسیح در شب قدر» در نمایشگاه کتاب