از افتتاح پروژه‌های امدادی تا برگزاری نمایشگاه امداد و نجات در کرمانشاه