اوج ناهماهنگی در رالی شیراز/ عکاسان در بیابان رها شدند!