توضیح‌هایی درباره تخلف ناشران در روز نخست نمایشگاه