راهپیمایی اعلام همبستگی با مردم یمن در کرمان برگزار می شود