نمایشگاه دائمی کتاب دانشگاه آزاد در تهران افتتاح می شود