در بیماران مبتلا به دیابت نوع ۱ مغز زودتر پیر می شود