بهره مندی مردم روستاهای طالقان و ساوجبلاغ از نعمت کتاب