توضیح سازمان غذا و دارو درباره داروهای بیماران تالاسمی/ پوشش بیمه ای کاهش نیافته است