جشن ازدواج با فقیهه سلطانی را به تازگی برگزار کردیم/ آماده‌ام دو ماه دیگر به فوتبال برگردم